Інформаційне застереження


Персональні дані та імідж Учасника
  1. Організатор заявляє, що для здійснення Акції необхідно буде здійснити обробку персональних даних Учасників (в частині імені, прізвища, адреси електронної пошти, контактного номера телефонута дати народження) відповідно до чинних нормативно- правових актів, тобто Закону від 10травня 2018 року прозахист персональних даних (тобто Законодавчий вісник 2019 року, п. 1781). таположень Регламенту (ЄС) 2016/679 ЄвропейськогоПарламенту та Ради від 27 квітня 2016 року. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (OJ L. 2016, No 119, p. 1, зі змінами, далі –«Регламент»).

    Ці дані будуть оброблятися з метою реалізації Акції (зокрема, для підготовки та проведення тренінгів), атакож для вивчення задоволеності Учасників після її завершення, на що Учасник погоджується [Стаття6(1)(а) Регламенту]. Крім того, Адміністратор такожбуде обробляти зображення, записане під час Акції, в своїх законних інтересах, тобто з метою просування Акції в соціальних мережах [Ст. 6(1)(f) Регламенту], Адміністратором даних є Організатор, з яким можна зв’язатися по електронній пошті: rodamco@rodamco. pl або за телефоном: +48 22 34636 00. Надання даних Учасником є добровільним, але необхідним для участі в Акції. Персональні дані Учасника будуть оброблятися протягом часу, необхідного Організатору для виконання ним своїх обов’язків і прав за Дією відповідно до Регламенту, апри обробці даних на підставі законного інтересу Адміністратора

    Персональні дані учасників не будуть використовуватися для профілювання або прийняття автоматизованих рішень. Дані можуть бути доступні суб’єктам, з якими Адміністратор співпрацює упроведенні Акції: (i) суб’єкту, який проводитиме навчання, (ii) суб’єкту, який після закінчення Акції проведе опитування задоволеності учасників. Учасник підтверджує, що він був проінформований про те, що він має право на доступ, виправлення, видалення, передачу, запит на обмеження обробки або заперечення проти обробки, а також право відкликати згоду в будь-який час, при цьому Учасник підтверджує, що відкликання згоди не вплине на дійсність будь-якої обробки, здійсненої на підставі попередньої згоди. Крім того, Учасник може подати скаргу до наглядового органу – Президента Управління захисту персональних даних або іншого компетентного наглядового органу.
  2. Організатор повідомляє, що під час проведення тренінгів та зборів, зазначених у Положенні, може бути записано зображення у вигляді фото- або відеозйомки. Приєднуючись до Акції, Учасник дає згоду на використання зображення Учасника, записаного таким чином на веб-сайтах або в соціальних мережах Організатора або Центрів, як елемент інформації про проведену Акцію.