Opiekun dziecięcy z elementami animacji społeczno-kulturalnej

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 1. Podstawowa wiedza na temat rozwoju psychicznego i somatycznego dziecka w różnych okresach
  jego życia;
 2. Szczegółowa wiedza z zakresu ilościowych i jakościowych przemian poszczególnych funkcji i
  właściwości psychicznych w różnych okresach życia dziecka (wiek niemowlęcy, poniemowlęcy,
  przedszkolny, młodszy wiek szkolny, starszy wiek szkolny);
 3. Umiejętność oceny i obserwacji rozwoju motoryki u dzieci;
 4. Rola rozwoju moralno-społecznego w życiu dziecka;
 5. Rola zabawy w rozwoju dziecka, umiejętność doboru właściwych zabaw do wieku dziecka;
 6. Wiedza z zakresu form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 7. Znajomość zasad i metod stosowanych w pedagogice zabawy z uwzględnieniem wieku dzieci;
 8. Znajomość gier i zabaw dostosowanych do wieku dzieci, w tym zabaw: integracyjnych i ruchowych;
 9. Wiedza z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, w tym istota pojęcia, cele i funkcje.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzających osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności. Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują zaświadczenie o nabyciu kompetencji zawodowych w obszarze „Opiekun dziecięcy z elementami animacji społeczno-kulturalnej”.

Miejsce szkolenia

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja,
ul. Krótka 11, 06-400 Ciechanów

Terminy

4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18 listopada w godzinach od 15:20

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. W przypadku jakichkolwiek zmian uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów Akcji.