Opiekun osoby starszej

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 1. Psychospołeczne uwarunkowania sprawowania opieki nad osobą starszą:
  a) Kształtowanie umiejętności nawiązywania i budowania relacji,
  b) Umiejętność formułowania komunikatów dostosowanych do możliwości poznawczych podopiecznego,
  c) Asertywność w komunikacji i relacjach z podopiecznym;
 2. Formy i rola opieki nad osobą starszą;
 3. Podstawowa wiedza na temat anatomii i fizjologii człowieka;
 4. Znajomość procesu zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka;
 5. Żywienie osób starszych;
 6. Profilaktyka prozdrowotna – znajomość czynników sprzyjających aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia;
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna;
 8. Umiejętność motywowania osób starszych i podejmowania różnych aktywności społecznych.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzających osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności. Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują zaświadczenie o nabyciu kompetencji zawodowych w obszarze „Opiekun osoby starszej”.

Miejsce szkolenia

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja,
ul. Krótka 11, 06-400 Ciechanów

lub on-line

Terminy

24 października, 3, 8, 9, 15, 17, 22, 29 listopada – w godzinach  15:00-20:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. W przypadku jakichkolwiek zmian uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów Akcji.