Pracownik biurowy z elementami e-marketingu

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 1. Znajomość charakterystyki pracy biurowej
 2. Znajomość obowiązków i funkcji pracownika biurowego
 3. Wiedza z zakresu przepływu informacji, znajomość terminologii związanej z źródłami, nośnikami i rodzajami informacji.
 4. Wiedza z zakresu obiegu informacji zarówno w formie pisma, jaki w formie elektronicznej .
 5. Znajomość zasad racjonalnego obiegu pism.
 6. Znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz systemu dziennikowego i bez dziennikowego.
 7. Znajomość systemu klasyfikacji akt jakim jest Rzeczowy Wykaz Akt
 8. Umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych, takich jak: skaner, drukarka, fax
 9. Umiejętność przygotowania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych
 10. Wiedza na temat public relations
 11. Wiedza na temat budowania wizerunku firmy w Internecie.
 12. Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesach marketingowych.
 13. Umiejętność pracy w zespole.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzających osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności. Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują zaświadczenie o nabyciu kompetencji zawodowych w obszarze „Pracownik biurowy z elementami e-marketingu”.

Miejsce szkolenia

Zajęcia on-line

Terminy

I grupa (on-line): 18, 20, 25, 27 października oraz 3, 4, 8 i 10 listopada – w godzinach 16:00 – 21:00
II grupa (on-line): 15, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 29 listopada w godzinach 16:00 – 21:00
III grupa (on-line): 10, 15 listopada w godz. 15:00-20:00, 18,22, 24, 29 listopada 16:00-19:00, 30 listopada 15:00-20:00, 1 grudnia 16:00-19:00, 6,8 grudnia w godz. 16:00-21:00


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. W przypadku jakichkolwiek zmian uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów Akcji.