Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 1. Umiejętność organizacji pracy na stanowisku pracownika telefonicznej i elektronicznej
  obsługi klienta, rodzaje zadań i znajomość pojęcia telemarketingu;
 2. Wiedza dotycząca znaczenia pierwszego kontaktu w pracy z klientem;
 3. Umiejętność budowania i kreowania pozytywnego wizerunku firmy;
 4. Wiedza dotycząca standardów obsługi klienta w telefonicznej pracy z klientem;
 5. Umiejętność prawidłowego przyjmowania rozmowy przychodzącej;
 6. Umiejętność prawidłowego poprowadzenia rozmowy wychodzącej;
 7. Wiedza dotycząca zawieszania, przełączania, kończenia rozmowy telefonicznej;
 8. Umiejętność skutecznego badania potrzeb klienta;
 9. Wiedza dotycząca ochrony danych osobowych i praw konsumenta;
 10. Skuteczność w prezentowaniu oferty – stosowanie języka korzyści;
 11. Znajomość telefonicznych technik zamykania sprzedaży;
 12. Radzenie sobie z obiekcjami klienta;
 13. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 14. Radzenie sobie ze stresem oraz zarządzanie własnymi emocjami;
 15. Zdolność budowania pozytywnej atmosfery podczas rozmowy telefonicznej –
  elastyczność, otwartość, zaangażowanie;
 16. Zdolność operowania ceną, umiejętności sprzedażowe oparte o potrzebę korzyści;
 17. Znajomość technik negocjacyjnych.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzających osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności. Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują zaświadczenie o nabyciu kompetencji zawodowych w obszarze „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta”.

Miejsce szkolenia

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja,
ul. Krótka 11, 06-400 Ciechanów

Lub zajęcia on-line.

Terminy

Październik 2022
Piątki w godzinach 16:00-21:00,
Soboty w godzinach 10:00-15:00
Czas trwania szkolenia: 40 godzin (8 dni x 5 godzin)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. W przypadku jakichkolwiek zmian uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów Akcji.