ПРАВИЛА ПРОГРАМИ «ПРАЦЮЙ З НАМИ»

ПРАВИЛА ПРОГРАМИ «ПРАЦЮЙ З НАМИ»

1. Організатором акції „Робота з нами” („Акція”) єunibail-rodamco Polska  місце знаходженням у Варшаві(00-120), вулиця Злота 59, внесена до реєстру підприємців, що ведеться районним судом столиці Варшави XII Комерційне управління Національного судового реєстру за номером KRS 0000153593, NIP: 5262678510, REGON 015337972(„Організатор”),суб’єкт господарювання, що управляє торговимцентром „Галерея Віленська”,розташований у Варшаві за адресою вулиця Таргова, 72, Торговийцентр „Westfield Mokotów”,розташований у Варшаві на вулиці Волоській, 12, ТЦ „Westfield Arkadia”,розташований у Варшаві за адресою Al. Jana Pawła II82 та торговий центр „Wroclavia”, розташований у Вроцлаві за адресою вулицяСуча, 1 (окремо „Центр” та разом „Центри”)
2. Метою Акції є надання можливості зацікавленим особам («Учасникам») набути навичок, корисних на ринку праці, беручи участь у навчанні.
3. При організації Акції Організатор співпрацюватиме з обраними ним суб’єктами («Партнери»), які, зокрема, можуть бути залучені до проведення тренінгів, зазначених у статті 3 нижче. Партнерами Акції є reStart career Patrycja Załuska із зареєстрованим офісом у Варшаві (02-972), Sarmacka 18/90, NIP 6912115351, REGON 380270268 та Освітньо-спортивний фонд reGeneracja із зареєстрованим офісом у Pawłowo 18, 06-461 Regimin, NIP 566 20 12 890, REGON 147271512.
4. Учасником Акції може бути будь-яка фізична особа, якій на день участі в тренінгу або реєстрації виповнилося 16 років.
5. Учасники не будуть зобов’язані сплачувати Організатору або Партнерам будь-які внески заучасть в Акції.
6. Акція адресована людям, які шукають роботу, безробітним або розглядають можливість професійної перепідготовки.
7. Організатор не гарантує працевлаштування будь-якому Учаснику ні на власному підприємстві, нітретіми особами (в тому числі Партнерами). Організатор прямо заявляє, що залишає за собою право на дискреційний вибір того, хто з Учасників буде кваліфікований для участі в Акції.

 Реєстрація учасників

1. Умовою участі в Акції є реєстрація готовності доучасті шляхом заповнення анкети та прийняття Регламенту Акції, розміщеного на сайті, зазначеному Організатором в рекламних матеріалах(www. pracujznami. com. pl). Повідомлення про готовність взяти участь в Акції означає згоду на обробку персональних даних відповідно до пункту 1 статті 4 нижче.
2. Під участю в Акції розуміється участь у тренінгах, організованих стаціонарно або за онлайн-формулоюу співпраці з Партнерами.
3. Під реєстрацією участі слід розуміти спільне вчинення таких дій:
а) заповнення та надсилання через вказаний Організатором веб-сайт анкети-заяви;
б) згода Учасника з редакцією цього Регламенту;
4. Прийняття Положення про Акції та здійснення діяльності, зазначеної в пункті 3 вище, є умовами участів Акції. У тому випадку, якщо Учасник невисловив жодної з зазначених вище згод при реєстрації участі, Організатор не кваліфікує його нанаступний етап Акції і видалить всі надані ним персональні дані.

 Участь у навчанні

1. Учасники Акції зможуть взяти участь у призначених для них тренінгах, які проходитимуть у узгоджені з Партнерами дати. Предмет тренінгу стосуватиметься формування професійної переваги на ринку праціта професійних компетенцій. Проточне місце, тематику та години навчання учасники будуть проінформовані Партнерами.
2. Тренінг «Побудова професійної переваги на мінливому ринку праці» проводитиме ОрганізатортаПартнер (career reStart Patrycja Załuska).
3. Спеціалізоване професійне навчання буде здійснюватися у співпраці з Партнером. В рамках Акції Учасник може обрати один з доступних спеціалізованих тренінгів. В рамках кампанії пропонуються наступні теми і можливі дати:

a. Вихователь літньої людини (стаціонарний, дата: жовтень 2022 року, вівторок та четвер з 16:00 до 21:00; тривалість: 40 год)
b. Дитячій опікун з елементами соціокультурної анімації (стаціонарний, дата: листопад 2022 року, понеділокта середа з 16:00 до 21:00; тривалість: 40год)

Детальний обсяг навчання доступний на сайті, вказаному Організатором. Організатор залишає засобою право змінювати дати проведення тренінгів. Умовою створення групи є збір хв. 10 зареєстрованих Учасників.
Місцем проведення стаціонарних тренувань будеоб’єкт навчально-спортивного фонду reGeneracja, Krótka 11, 06-400 Ciechanów, якщо Організатор невкаже інше.

4. Участь у тренінгу, зазначеному в пункті 1 вище, є безкоштовною. При цьому Організатор непередбачає відшкодування витрат або інших пільг у зв’язку з участю в тренінгах.
5. Організатор може перевірити участь Учасників вокремих частинах тренінгу (наприклад, зобов’язавши Учасників підписати списокучасників).
6. Після проходження тренінгу «Побудова професійної переваги на мінливому ринку праці» та обраного професійного навчання Учасник отримає сертифікат, що підтверджує набуття навичок.
7. Учасник погоджується на зв’язок (по телефону або електронною поштою) з представниками Організатора та Партнерів (career reStart Patrycja Załuska) строком на 2 місяці з моменту участі в тренінгах з метою проведення опитувань що до рівня задоволеності Акцією та працевлаштування.

Персональні дані та зображення Учасника

1. Організатор заявляє, що для здійснення Акції необхідно буде здійснити обробку персональних даних Учасників (в частині імені, прізвища, адреси електронної пошти, контактного номера телефону, дати народження та адреси проживання) відповіднодо чинних нормативно-правових актів, тобто Законувід 10травня 2018 року про захист персональних даних (тобто Законодавчий вісник 2019 року, п.1781). таположень Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року прозахист фізичних осіб у зв’язку зобробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, атакож про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент прозахист даних) (Журнал законів ЄСL. від 2016 рокуNo 119, с. 1, зі змінами, далі – «Положення»). Ці данібудуть оброблятися з метоюреалізації Акції (зокрема для підготовки та проведення тренінгів), а також для вивчення задоволеності Учасників після її завершення, для чого Учасник

на що Учасник погоджується [Стаття 6(1)(а) Регламенту]. Крім того, Адміністратор також буде обробляти зображення, записане під час Акції, в своїх законних інтересах, тобто з метою просування Акції всоціальних мережах [Ст. 6(1)(f) Регламенту], Адміністратором даних є Організатор, з яким можна зв’язатися по електронній пошті: rodamco@rodamco. pl або за телефоном: +48 22 346 36 00. Надання даних Учасником є добровільним, але необхідним для участі в Акції. Персональні дані Учасника будуть оброблятися протягом часу, необхідного Організатору для виконання своїх обов’язків і правза Акцією відповідно до Регламенту, а при обробці даних на підставі законного інтересу адміністратора-вони будуть оброблятися до тих пір, поки це необхідно для досягнення цих цілей.

Персональні дані учасників не будуть використовуватися для профілювання або прийняття автоматизованих рішень. Дані можуть бути доступні суб’єктам, з якими Адміністратор співпрацює упроведенні Акції: (i) суб’єкту, який проводитиме навчання, (ii) суб’єкту, який після закінчення Акції проведе опитування задоволеності учасників. Учасник підтверджує, що він був проінформований про те, що вінмає право надоступ, виправлення, видалення, передачу, запит наобмеження обробки або заперечення проти обробки, а також право відкликати згоду в будь-який час, при цьому Учасник підтверджує, що відкликання згоди не вплине на дійсність будь-якої обробки, здійсненої на підставі попередньої згоди. Крім того, Учасник може подати скаргу до наглядового органу – Президента Управління захисту персональних даних або іншого компетентного наглядового органу.

2. Організатор повідомляє, що під час проведення тренінгів та зборів, зазначених у Положенні, може бути записано зображення у вигляді фото- або відеозйомки. Приєднуючись до Акції, Учасник зобов’язується використовувати зображення Учасника, записане таким чином на веб-сайтах або всоціальних мережахОрганізатора або Центрів, як елемент інформації про Акцію

 Прикінцеві положення

1. Регламент Акції доступний для ознайомлення в місце знаходження Організатора, а також на сайті Організатора: pracujznami. com. pl.
2. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що згоден з правилами Акції, що містяться в Регламенті.
3. У разі виникнення будь-яких зауважень що до способу проведення Акції, кожен з Учасників може звернутися за поясненнями до Організатора. Відповідні запити слід надсилати на електронну пошту Організатора: patrycja@pracujznami.com.pl, який відповість протягом 7 днів.
4. В обґрунтованих випадках (таких як істотні зміни правового статусу, відсутність інтересу з боку Партнерів або Учасників або інші не менш важливі причини) Організатор залишає за собою право скасувати Акцію, про що негайно повідомитьУчасників.
5. З причин, зазначених вище, Організатор також може внести відповідні зміни до Регламенту. Однак, внесені зміни не можуть призвести до того, що учасникам доведеться сплачувати будь-які платежі за участь в Акції. У такому випадку Організатор зобов’язаний повідомити всіх Учасників, які зареєструвалися для участі в розумінні статті 2 вище, про внесені зміни. Після повідомлення кожен учасник має право відмовитися від подальшої участі в Акції