Wspomaganie obsługi procesów księgowych

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

  1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Rodzaje dokumentów i ewidencji księgowych, obieg dokumentów w firmie, terminarz księgowego.
  3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.
  4. Formy prowadzenia księgowości.
  5. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – zasady rozliczania i deklaracje podatkowe
  6. Podatek VAT – podstawowe zagadnienia, ewidencja sprzedaży i zakupu, deklaracja i ewidencja JPK_V7
  7. Środki trwałe w firmie
  8. Zatrudnienie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  9. Koszty wynagrodzeń
  10. Ubezpieczenia społeczne, rozliczenia ZUS

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzających osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności. Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują zaświadczenie o nabyciu kompetencji zawodowych w obszarze „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”.

Miejsce szkolenia

Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja,
ul. Krótka 11, 06-400 Ciechanów

Lub zajęcia on-line

Terminy

On-line: 27 października, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 i 30 listopada – w godzinach 17:00-21:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. W przypadku jakichkolwiek zmian uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów Akcji.